דיני מיסים – מבוא

כמו כל אזרחים בכל המדינות בעולם, גם אנו משלמים מיסים. המדינה משתמשת בכספי המיסים, על מנת לבצע פעילויות חשובות במגוון תחומים. ניתן למצוא שני מסלולי מיסים, האחד של משכורות עובדי מדינה, המסלול השני הינו הציוד, תשתיות ומימוש תכניות ויעדים, המסלול הרביעי הינו מיועד לחסכונות וסכום נוסף שיהיה לעתיד. המיסים שמשלמים האזרחים, אמורים לממן את כל הפעילויות וההוצאות הללו. אם מדינה אינה גובה מיסים, או שגובה בצורה חלקית, היא תיכנס לבעיה כלכלית ומבוי סתום, תסתייע בהלוואות ותתמודד מול חובות ומי שנפגע ממהלכים אלה, הם כמובן האזרחים.

אז לאן הכסף שלנו הולך?

כמו כל אזרחי ישראל, אנו מעוניינים לדעת, היכן הולכים הכספים שלנו. כל אזרח, מצפה לתמורה מהמדינה בה הוא חי. ברגע שיש לאזרח מחויבות למדינה והוא משלם את מסיה, זה לא אומר, כי .יש לו גם זכות לומר מה שיש לו לומר, או להתנגד למהלכים של המדינה גם אם הוא חש בכך. יש לציין, כי ישנן מדרגות מס כלומר שכל אדם משלם את מסיו בהתאם לשכר אותו הוא מרוויח. מכך אנו מסיקים, כי דיני המיסים השונים מיועדים לצמצם פערים חברתיים. יש לציין כי לא תמיד זה קורה אבל ניתן היה לתאר מה היה קורה, לו לא היינו משלמים מיסים כלל.

מיסוי על אזרחים ישראלים שיש להם עסקים בחו"ל- מס פרסונלי

מי שיש לו עסק בחו"ל יצטרך לשלם מס פרסונלי, הכוונה היא על בסיס אישי ולא על סמך מיקום הנכס, כלומר מנכסים או עסק, אשר הניב לנישום הכנסה.  למשל, אדם שהוא תושב ישראלי ויש לו עסק ברומניה. אם אין כפל מס והמדינה נמצאת בהסדר עם ישראל, הוא ישלם מיסים בישראל בגין הכנסותיו מעסק זה. כלומר מס פרסונלי, הינו מס הכנסה על פי השיטה הפרסונלית. חברה, אשר יש לה חשבון בארץ והכנסתה הופקה בחו"ל ונתקבלה בארץ, תהיה חייבת במס בישראל.

אם ישנם תושבים שמרוויחים הכנסות בחו"ל, יש לבדוק, אם קיימת אמנת מס עם אותה המדינה, כך שזה יקל על הנישום. דיבידנדים, אשר מחולקים מהכנסות של מי שיש לו עסקים בחו"ל או שיש לו משלוח יד הקשור לחו"ל, כגון: דוגמנים, מתורגמנים, חוקרים פרטיים וכדומה, נקרא חמ"יז – חברת משלוח יד זרה. הוראה זו, הוראה זו, כוונתה למנוע ממי שיש לו משלח יד בחו"ל להקים חברה זרה על מנת להימנע מתשלום מס בישראל, על הכנסתם ממשלוח יד בחו"ל.

מס טריטוריאלי מהו? ועל מי הוא חל?

מס טריטוריאלי, על פי דיני מיסים, הינו מס שיש לשלם בגבולותיה של מדינת ישראל, למשל על מכירה של נכס בארץ  של תושב חו"ל, הדוגמא לכך, הינה תשלום מס שבח. כמו אזרח ישראלי, תושב חו"ל שיש לו נכס בארץ יצטרך לשלם את אותם המיסים של אזרחים ישראלים בעת מכירת הנכס, או מיסים שישלם על הכנסה משכירות הנכס. יש להיוועץ עם גורם מקצועי מוסמך כמו עורך דין לענייני מיסים, רואה חשבון או יועץ מס, על כל מה שקשור במיסוי בישראל לפני צעד שעליכם לבצע.

למידע נוסף בנושאי מיסוי שונים, מוזמנים לבקר באתר "מסקלופדיה", אנציקלופדית המס המקוונת בכתובת: http://www.masclopedia.co.il/